Progress of Masterise Homes projects in HCMC

Cập nhật tiến độ các dự án nổi bật của Tập đoàn Masterise (Masterise Group) do đơn vị phát triển Bất động sản Masterise Homes về các dự án HOT nhất năm 2024 bao gồm : Masteri Centre Point – Lumiere Boulevard Quận 9, Thủ Đức – Lumiere Riverside Quận 2, Thủ Đức – Grand Marina Bason Quận 1 và  The Global City Quận 2, Thủ Đức.

Cập nhật tiến độ dự án Masterise Group năm 2024

Masterise Group investor Masteri Center Point - Masterise Homes

1 – Masteri Centre Point – Lumiere Boulevard Quận 9

2 – Lumiere Riverside District 2

3 – The Rivus Quận 9

4 – Grand Marina Saigon District 1

5 – The Global City District 2


What projects are Masterise Homes implementing in Ho Chi Minh City?

Tính đến thời điểm hiện tại, Masterise Homes đang triển khai xây dựng và bán hàng gồm 5 dự án: Grand Marina Saigon, The Global City, Lumiere Riverside, Masteri Centre Point và Lumiere Boulevard, The Rivus

Is the construction progress of Masterise Homes projects on schedule?

Masterise Homes is a reputable unit in the market because the speed and quality of project handover is always ahead of schedule.