Grand Marina Saigon: Update the progress of the luxury apartment project in October 2022

Real estate "Brands" Grand Marina SaiGon on October 4, 2022 constructed by Newtecons is making very good progress. 

Pictures from 10/2022

Grand Marina Saigon - Progress October 2022 Grand Marina Saigon - Progress October 2022 Grand Marina Saigon - Progress October 2022 Grand Marina Saigon - Progress October 2022

Grand Marina Saigon - Progress October 2022

Grand Marina Saigon – Progress October 2022

Grand Marina Saigon - Progress October 2022

Grand Marina Saigon – Progress October 2022

Grand Marina Saigon - Progress October 2022

Grand Marina Saigon – Progress October 2022

NEW POSTS

DUAL-KEY Grand Marina Saigon Toà Lake

DUAL-KEY: Căn hộ hàng hiệu Marriott – Thỏa mãn giác quan với bộ 3 view đắt giá

Tiêu chuẩn PCCC tại toà Lake Marriott

Tiêu chuẩn NFPA 101 Phòng cháy chữa cháy của Toà Lake Marriott tại Grand Marina, Saigon

Giá trị bền vững hàng trăm năm của Grand Marina, Saigon với bộ 3 TINH HOA

Giá trị bền vững hàng trăm năm của Grand Marina, Saigon với bộ 3 “TINH HOA”

Đơn vị nhà thầu xây dựng Grand Marina, Saigon - Công ty Newtecons

Đơn vị nhà thầu xây dựng Grand Marina, Saigon – Công ty Newtecons

Nhà phố SOHO Park View 2 mặt tiền tại The Global City 2

Nhà phố SOHO Park View: chính sách hấp dẫn, vị trí 2 mặt tiền tại The Global City

Tuyến Metro số 1: Ga ngầm Ba Son trong Grand Marina, Saigon đã cơ bản hoàn thiện

Tuyến Metro số 1: Ga ngầm Ba Son trong Grand Marina, Saigon đã cơ bản hoàn thiện