Tiến độ các dự án Masterise Homes tại TP.HCM

Cập nhật tiến độ các dự án nổi bật của Tập đoàn Masterise (Masterise Group) do đơn vị phát triển Bất động sản Masterise Homes về các dự án HOT nhất năm 2022 bao gồm : Masteri Centre Point Quận 9 – Lumiere Riverside Quận 2 – Lumiere Boulevard Quận – Grand Marina Bason và  The Global City Quận 2.

Cập nhật tiến độ dự án Masterise Group năm 2022

Masterise Group chủ đầu tư Masteri Centre Point - Masterise Homes

1 – Masteri Centre Point Quận 9

2 – Lumiere Riverside Quận 2

3 – Lumiere Boulevard Quận 9

4 – Grand Marina Saigon Quận 1

5 – The Global City Quận 2