Tiến độ các dự án Masterise Homes tại TP.HCM

Cập nhật tiến độ các dự án nổi bật của Tập đoàn Masterise (Masterise Group) do đơn vị phát triển Bất động sản Masterise Homes về các dự án HOT nhất năm 2024 bao gồm : Masteri Centre Point – Lumiere Boulevard Quận 9, Thủ Đức – Lumiere Riverside Quận 2, Thủ Đức – Grand Marina Bason Quận 1 và  The Global City Quận 2, Thủ Đức.

Cập nhật tiến độ dự án Masterise Group năm 2024

Masterise Group chủ đầu tư Masteri Centre Point - Masterise Homes

1 – Masteri Centre Point – Lumiere Boulevard Quận 9

2 – Lumiere Riverside Quận 2

3 – The Rivus Quận 9

4 – Grand Marina Saigon Quận 1

5 – The Global City Quận 2


Masterise Homes đang triển khai dự án nào ở tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Tính đến thời điểm hiện tại, Masterise Homes đang triển khai xây dựng và bán hàng gồm 5 dự án: Grand Marina Saigon, The Global City, Lumiere Riverside, Masteri Centre Point và Lumiere Boulevard, The Rivus

Tiến độ xây dựng các dự án của Masterise Homes có đúng tiến độ không?

Đơn vị Masterise Homes là đơn vị có uy tín trên thị trường bởi tốc độ và chất lượng bàn giao dự án luôn vượt tiến độ.