Tiến độ các dự án Masterise Homes tại TP.HCM

Cập nhật tiến độ các dự án nổi bật của Tập đoàn Masterise (Masterise Group) do đơn vị phát triển Bất động sản Masterise Homes về các dự án HOT nhất năm 2023 bao gồm : Masteri Centre Point Quận 9 – Lumiere Riverside Quận 2 – Lumiere Boulevard Quận – Grand Marina Bason và  The Global City Quận 2.

Cập nhật tiến độ dự án Masterise Group năm 2023

Masterise Group chủ đầu tư Masteri Centre Point - Masterise Homes

1 – Masteri Centre Point Quận 9

2 – Lumiere Riverside Quận 2

3 – Lumiere Boulevard Quận 9

4 – Grand Marina Saigon Quận 1

5 – The Global City Quận 2

Masterise Homes đang triển khai dự án nào ở tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Tính đến thời điểm hiện tại, Masterise Homes đang triển khai xây dựng và bán hàng gồm 4 dự án: Grand Marina Saigon, The Global City, Lumiere Riverside, Lumiere Boulevard, The Rivus

Tiến độ xây dựng các dự án của Masterise Homes có đúng tiến độ không?

Đơn vị Masterise Homes là đơn vị có uy tín trên thị trường bởi tốc độ và chất lượng bàn giao dự án luôn vượt tiến độ.